Poprawne dokumenty AMP nie mogą zawierać żadnych błędów weryfikacji. Ten artykuł pomoże Ci lepiej zrozumieć błędy weryfikacji i skuteczniej usuwać problemy, które możesz napotkać podczas weryfikacji stron AMP. Pełny przegląd błędów weryfikacji zawiera specyfikacja narzędzia do weryfikacji stron AMP.

Błędy tagów HTML i atrybutów na stronach AMP

Brak obowiązkowego tagu

Kod MANDATORY_TAG_MISSING
Format "The mandatory tag '%1' is missing or incorrect."
Rozwiązanie Dodaj (lub popraw) obowiązkowy tag HTML.

Wszystkie dokumenty AMP muszą zawierać poniższe tagi:

 • <!doctype html>
 • <html amp> or <html ⚡>
 • <head>
 • <link rel="canonical" href="$SOME_URL">
 • <meta charset="utf-8">
 • <meta name="viewport" content="...">
 • <style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript>
 • <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
 • <body>

Obowiązkowe tagi zawierają pole mandatory: truespecyfikacji narzędzia do weryfikacji stron AMP, a specyfikacja AMP również odwołuje się do niego.

Brak tagu wymaganego przez inny tag

Kod TAG_REQUIRED_BY_MISSING
Format "The '%1' tag is missing or incorrect, but required by '%2'."
Rozwiązanie Dodaj (lub popraw) wymagany tag HTML.

Narzędzie do weryfikacji generuje błąd TAG_REQUIRED_BY_MISSING po napotkaniu rozszerzonego komponentu w dokumencie AMP, dla którego nie ma odpowiednika w postaci tagu <script>.

Rozszerzone komponenty muszą być zawarte w dokumencie AMP jako niestandardowe elementy. Aby usunąć takie błędy, przejdź do referencyjnej strony rozszerzonego elementu, skopiuj wymagany skrypt i wklej go do tagu <head> dokumentu AMP.

Niedozwolony tag

Kod DISALLOWED_TAG
Format "The tag '%1' is disallowed."
Rozwiązanie Usuń niedozwolony tag.

Tagi są dozwolonymi elementami, i chociaż nie istnieje zamknięta lista wszystkich niedozwolonych tagów, specyfikacja AMP zawiera obszerną definicję takich tagów.

Brak obowiązkowego atrybutu

Kod MANDATORY_ATTR_MISSING
Format "The mandatory attribute '%1' is missing in tag '%2'."
Rozwiązanie Dodaj obowiązkowy atrybut do tagu.

Obowiązkowe atrybuty tagów AMP są zdefiniowane w specyfikacji narzędzia do weryfikacji stron AMP. Wystarczy tylko znaleźć tag, przejrzeć wyświetlone atrybuty i sprawdzić, czy występuje tam wartość mandatory: true. Specyfikacja każdego tagu AMP zawiera również jego obowiązkowe atrybuty.

Nieprawidłowa wartość atrybutu

Kod INVALID_ATTR_VALUE
Format "The attribute '%1' in tag '%2' is set to the invalid value '%3'."
Rozwiązanie Zmień wartość atrybutu na prawidłową.

Ten błąd oznacza, że tag HTML zawiera atrybut o dozwolonej nazwie, ale o niedozwolonej wartości. Ten błąd wywołują często nieprawidłowe wartości adresów URL. Wszystkie wartości adresów URL (w atrybutach hrefsrc) muszą odpowiadać jednej z takich możliwych wartości atrybutów.

WAŻNE: wiele wartości adresów URL na stronach AMP wymaga HTTPS. Jeśli ten błąd pojawia się z niejasnych dla Ciebie przyczyn, sprawdź w specyfikacji odpowiedniego tagu AMP, czy konkretny atrybut wymaga HTTPS.

Niedozwolony atrybut

Kod DISALLOWED_ATTR
Format "The attribute '%1' may not appear in tag '%2'."
Rozwiązanie Usuń atrybut z tagu HTML.

Atrybuty są dozwolonymi elementami, dlatego nie istnieje zamknięta lista wszystkich niedozwolonych atrybutów. Aby dowiedzieć się, które atrybuty są obsługiwane w przypadku konkretnego tagu, wyszukaj tag HTML, a następnie atrybut attrsspecyfikacji narzędzia AMP.

Oprócz listy dozwolonych atrybutów każdego tagu, wszystkie tagi AMP mogą używać dowolnego atrybutu wymienionego w sekcji $GLOBAL_ATTRS. Dozwolone są również wszystkie atrybuty z prefiksem "data-".

Brak obowiązkowego tekstu lub jest on nieprawidłowy

Kod MANDATORY_CDATA_MISSING_OR_INCORRECT
Format "The mandatory text (CDATA) inside tag '%1' is missing or incorrect."
Rozwiązanie Dodaj lub popraw obowiązkowy tekst w tagu.

CDATA to dane o treści umieszczone między początkowym i końcowym tagiem HTML, które są aktualnie weryfikowane w celu umieszczenia ich na liście elementów dozwolonych albo niedozwolonych. Przykłady tagów z obowiązkowymi danymi CDATA:

<style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript>

oraz:

<style amp-custom>

Przykłady komunikatów związanych z tym problemem:

 • „Obowiązkowy schemat stylu (kod JavaScript włączony)”
 • „Obowiązkowy schemat stylu (brak skryptu)”
 • „Niedozwolony prefiks nazwy klasy CSS -amp-”
 • „Niedozwolony atrybut !important w kodzie CSS”
 • „Niedozwolony atrybut @charset w kodzie CSS”
 • „Niedozwolony atrybut @import w kodzie CSS”
 • „Niedozwolony atrybut @namespace w kodzie CSS”
 • „Niedozwolony atrybut @supports w kodzie CSS”
 • „Niedozwolony atrybut @document w kodzie CSS”
 • „Niedozwolony atrybut @page w kodzie CSS”
 • „Niedozwolony atrybut @viewport w kodzie CSS”

Niedozwolony tekst w tagu

Kod CDATA_VIOLATES_BLACKLIST
Format "The text (CDATA) inside tag '%1' matches '%2', which is disallowed."
Rozwiązanie Usuń niedozwolony tekst.

Określone dane CSS są niedozwolone w procesie weryfikacji podstawowych reguł CSS stron AMP.

Poniżej znajduje się lista niedozwolonych danych CSS (zobacz też atrybut blacklisted_cdata_regex w specyfikacji narzędzia do weryfikacji stron AMP):

 • "\\.i?-amp-" („prefiks nazwy klasy CSS -amp-”)
 • "!important"
 • "charset"
 • "@import"
 • "@namespace"
 • "@document"
 • "@page"
 • "@viewport"

Niedozwolona właściwość w atrybucie w tagu

Kod DISALLOWED_PROPERTY_IN_ATTR_VALUE
Format "The property '%1' in attribute '%2' in tag '%3' is disallowed."
Rozwiązanie Usuń niedozwoloną właściwość w określonym atrybucie.

Ten błąd występuje wówczas, gdy atrybut zawiera niedozwoloną nazwę właściwości. W tym kontekście termin „właściwość” oznacza strukturalne dane klucza/wartości w atrybucie. Na przykład atrybuty widthminimum-scale w tagu <meta name="viewport content="width=device-width;minimum-scale=1"> są nazwami właściwości.

Użycie poniższego tagu spowoduje wygenerowanie błędu DISALLOWED_PROPERTY_IN_ATTR_VALUE:

<meta name="viewport content="width=device-width;invalidfoo=1">

Innym przykładem tagu, który spowoduje wystąpienie błędu, jest:

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="invalidfoo=edge">

Prawidłowa składnia: <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">.

Nieprawidłowa wartość właściwości

Kod INVALID_PROPERTY_VALUE_IN_ATTR_VALUE
Format "The property '%1' in attribute '%2' in tag '%3' is set to '%4', which is invalid."
Rozwiązanie Popraw wartość właściwości.

Ten błąd występuje wówczas, gdy atrybut zawiera nieprawidłową wartość właściwości. W tym kontekście termin „właściwość” oznacza strukturalne dane klucza/wartości w atrybucie. Na przykład atrybuty device-width1 w tagu <meta name="viewport content="width=device-width;minimum-scale=1"> są wartościami właściwości.

Użycie poniższego tagu spowoduje wystąpienie błędu INVALID_PROPERTY_VALUE_IN_ATTR_VALUE:

<meta name=viewport content="width=device-width;minimum-scale=invalidfoo">

Innym przykładem tagu, który spowoduje wystąpienie błędu, jest:

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=invalidfoo">

Prawidłowa składnia: <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">.

Brak adresu URL

Kod MISSING_URL
Format "Missing URL for attribute '%1' in tag '%2'."
Rozwiązanie Dodaj prawidłowy adres URL.

Ten błąd występuje w przypadku braku adresu URL w atrybucie, który go wymaga – na przykład wówczas, gdy atrybuty href lub src są puste.

Nieprawidłowy adres URL

Kod INVALID_URL_PROTOCOL
Format "Malformed URL '%3' for attribute '%1' in tag '%2'"
Rozwiązanie Popraw adres URL.

Ten błąd występuje wówczas, gdy atrybut zawiera adres URL, ale jest on nieprawidłowy.

Nieprawidłowy protokół adresu URL

Kod INVALID_URL_PROTOCOL
Format Invalid URL protocol '%3:' for attribute '%1' in tag '%2'.
Rozwiązanie Użyj prawidłowego protokołu. Być może protokół `http` należy zastąpić protokołem `https`.

Ten błąd występuje w przypadku tagów zawierających atrybuty href lub src, którym trzeba przyporządkować konkretną wartość (konkretny protokół). Na przykład wiele tagów wymaga protokołu https.

Brak obowiązkowej właściwości w atrybucie

Kod MANDATORY_PROPERTY_MISSING_FROM_ATTR_VALUE
Format "The property '%1' is missing from attribute '%2' in tag '%3'."
Rozwiązanie Dodaj brakującą właściwość.

Obecnie ten błąd występuje w przypadku braku poniższych obowiązkowych właściwości:

 • content="...ie=..."
 • content="...width=..."
 • content="...minimum-scale=..."

Odnoszą się one do oczekiwanych tagów:

 • <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
 • <meta name=viewport content="width=device-width;minimum-scale=1">

Wzajemnie wykluczające się atrybuty

Kod MUTUALLY_EXCLUSIVE_ATTRS
Format "Mutually exclusive attributes encountered in tag '%1' - pick one of %2."
Rozwiązanie Usuń jeden ze wzajemnie wykluczających się atrybutów.

Ten błąd występuje wówczas, gdy tag zawiera oba wzajemnie wykluczające się atrybuty. Na przykład w poniższych tagach dozwolony jest tylko jeden z wymienionych atrybutów:

Brak obowiązkowego atrybutu z listy

Kod MANDATORY_ONEOF_ATTR_MISSING
Format "The tag '%1' is missing a mandatory attribute - pick one of %2."
Rozwiązanie Dodaj brakujący obowiązkowy atrybut z podanej listy atrybutów.

Ten błąd występuje wówczas, gdy w tagu brakuje jednego wymaganego atrybutu. Na przykład poniższe tagi wymagają jednego z dwóch atrybutów do wyboru:

Niewłaściwy tag nadrzędny

Kod WRONG_PARENT_TAG
Format "The parent tag of tag '%1' is '%2', but it can only be '%3'."
Rozwiązanie Ustaw tag jako bezpośredni element podrzędny wymaganego tagu nadrzędnego.

Niektóre tagi wymagają bezpośredniego tagu nadrzędnego (w przeciwieństwie do odległego przodka). Poniżej znajduje się lista wymaganych tagów nadrzędnych dla określonych tagów (w kolejności tag – element nadrzędny):

 • Tag !doctype wymaga tagu nadrzędnego root.
 • Tag html wymaga tagu nadrzędnego !doctype.
 • Tag head wymaga tagu nadrzędnego html.
 • Tag body wymaga tagu nadrzędnego html.
 • Tag link wymaga tagu nadrzędnego head.
 • Tag meta wymaga tagu nadrzędnego head.
 • Tag style amp-custom wymaga tagu nadrzędnego head.
 • Tag style wymaga tagu nadrzędnego boilerplate (noscript).
 • Tag noscript wymaga tagu nadrzędnego head.
 • Tag script wymaga tagu nadrzędnego head.
 • Tag source wymaga tagu multimediów (amp-audio, amp-video itd.).

Niedozwolony przodek tagu

Kod DISALLOWED_TAG_ANCESTOR
Format "The tag '%1' may not appear as a descendant of tag '%2'."
Rozwiązanie Usuń (albo przenieś) niedozwolony zagnieżdżony tag.

Ten błąd występuje wówczas, gdy tag jest potomkiem innego tagu, który nie przeszedł weryfikacji. Obecnie jedynym przykładem jest tag template, który nie może być zagnieżdżony pod innym tagiem template.

Obowiązkowy przodek tagu

Kod MANDATORY_TAG_ANCESTOR
Format "The tag '%1' may only appear as a descendant of tag '%2'."
Rozwiązanie Przenieś tag albo ustaw go jako potomka określonego tagu.

Obowiązkowe tagi potomne są zdefiniowane za pomocą atrybutu mandatory_ancestorspecyfikacji narzędzia do weryfikacji stron AMP.

Ten błąd występuje w przypadku, gdy w poniższych tagach brakuje atrybutu mandatory_ancestor (w kolejności tag – przodek):

 • Tag img musi być elementem potomnym tagu noscript.
 • Tag video musi być elementem potomnym tagu noscript.
 • Tag audio musi być elementem potomnym tagu noscript.
 • Tag noscript musi być elementem potomnym tagu body.

Obowiązkowy przodek tagu z podpowiedzią

Kod MANDATORY_TAG_ANCESTOR_WITH_HINT
Format "The tag '%1' may only appear as a descendant of tag '%2'. Did you mean '%3'?"
Rozwiązanie Usuń tag, ustaw go jako element potomny określonego tagu lub zastąp go tagiem z podpowiedzią.

Ten błąd występuje wówczas, gdy dokument AMP zawiera jeden z poniższych tagów, który jest nieprawidłowo zagnieżdżony w jego obowiązkowym tagu nadrzędnym:

 • Tag img nie jest zagnieżdżony w tagu nadrzędnym noscript.
 • Tag video nie jest zagnieżdżony w tagu nadrzędnym noscript.
 • Tag audio nie jest zagnieżdżony w tagu nadrzędnym noscript.
 • Tag noscript nie jest zagnieżdżony w tagu nadrzędnym body.

Zduplikowany unikalny tag

Kod DUPLICATE_UNIQUE_TAG
Format "The tag '%1' appears more than once in the document."
Rozwiązanie Usuń jeden ze zduplikowanych tagów z dokumentu AMP.

Ten błąd występuje wówczas, gdy dozwolone jest tylko jedno wystąpienie tagu, a dokument zawiera jego duplikat.

Znana jest pełna lista unikalnych tagów:

 • <doctype html>
 • <html amp>
 • <head>
 • <link rel=canonical href=...>
 • <link rel=amphtml href=...>
 • <meta charset="utf-8">
 • <meta viewport>
 • <style amp-custom>
 • <style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript>
 • <body>
 • <script src="https://cdn.ampproject.org/v0.js">

Błędy stylu i układu

Zanim przejdziemy do omawiania błędów stylu i układu, warto wyjaśnić działanie styluukładu na stronach AMP. Strony AMP są stronami HTML, dlatego ich styl jest bardzo podobny do stylu każdej strony HTML. Istnieją jednak pewne ograniczenia, które mają zagwarantować szybkie wczytywanie się stron, a narzędzie do weryfikacji stron AMP wymusza stosowanie tych ograniczeń.

Na stronach AMP układ podlega ściślejszej kontroli. Każdy wyświetlany na stronie tag wymaga wstępnie określonej wysokości i szerokości, co znacznie usprawnia renderowanie i przewijanie. Nie oznacza to, że te atrybuty muszą być wpisywane ręcznie. Niektóre układy przyjmują domyślne wartości, dlatego narzędzie do weryfikacji stron AMP nie będzie generować błędów w ich przypadku.

Każdy tag AMP zawiera listę atrybutów supported_layouts zdefiniowaną w specyfikacji narzędzia do weryfikacji stron AMP. Narzędzie generuje błędy w przypadku nieobsługiwanych układów, a zasady weryfikacji stosuje do układów o wstępnie zdefiniowanych parametrach.

Zbyt długi arkusz stylów

Kod STYLESHEET_TOO_LONG
Format "The author stylesheet specified in tag 'style' is too long - we saw %1 bytes whereas the limit is %2 bytes."
Rozwiązanie Zmniejsz rozmiar arkusza stylów tak, by nie przekraczał 50 000 bajtów.

Narzędzie do weryfikacji stron AMP generuje ten błąd, gdy zmierzony rozmiar zawartości stylów w tagu <style amp-custom> przekracza limit 50 000 bajtów.

Błąd składni CSS

Kod CSS_SYNTAX
Format "CSS syntax error in tag '%1' - %2."
Rozwiązanie Usuń błąd składni CSS.

Ten błąd występuje wówczas, gdy określony tag zawiera błędy składni CSS. Jeśli nie wiesz, co powoduje ten błąd, spróbuj przeanalizować składnię CSS za pomocą internetowego narzędzia do weryfikacji składni CSS, takiego jak csslint.

Błąd składni CSS w określonej regule

Kod CSS_SYNTAX_INVALID_AT_RULE
Format "CSS syntax error in tag '%1' - saw invalid at rule '%2'."
Rozwiązanie Usuń podany błąd składni CSS.

Ten błąd dotyczy reguł ze znakiem @ w składni CSS; standard AMP dopuszcza zaledwie kilka takich reguł w przypadku takiej składni (zobacz też specyfikację standardu AMP). Na przykład reguła @import jest niedozwolona. Błąd weryfikacji wyraźnie wskazuje nieprawidłową regułę, co ułatwia usuwanie występujących w niej błędów.

Tag AMP nie obsługuje domniemanego układu

Kod IMPLIED_LAYOUT_INVALID
Format "The implied layout '%1' is not supported by tag '%2'."
Rozwiązanie Podaj prawidłowy atrybut układu dla tagu.

Ten błąd występuje wówczas, gdy nie określisz układu dla tagu AMP, a domniemany układ (oparty na szerokości, wysokości i rozmiarach) nie jest obsługiwany. Sprawdź wartości atrybutu supported_layout dla tagu w specyfikacji narzędzia do weryfikacji stron AMP.

Atrybut layout określa faktyczne działanie układu. Więcej informacji na temat działania układu zawiera artykuł pt. Kontrolowanie układu oraz specyfikacja systemowa układu AMP HTML.

Uwaga: jeśli nie określisz układu i nie uwzględnisz wartości atrybutu widthheight, układ przyjmie domyślną wartość CONTAINER. Narzędzie do weryfikacji wygeneruje błąd, ponieważ wartość CONTAINER nie jest obsługiwana przez żaden tag AMP. Aby usunąć błąd, określ układ inny niż CONTAINER lub dodaj wartość width i/lub height.

Atrybut niedozwolony przez domniemany układ

Kod ATTR_DISALLOWED_BY_IMPLIED_LAYOUT
Format "The attribute '%1' in tag '%2' is disallowed by implied layout '%3'."
Rozwiązanie Usuń niedozwolony atrybut z tagu albo określ układ, w którym taki atrybut jest dozwolony.

Ten błąd występuje wówczas, gdy nie określisz układu dla tagu AMP, a domniemany układ zawiera niedozwolony atrybut. Niedozwolone atrybuty typów układów są opisane w specyfikacji systemowej układu AMP HTML.

Określony układ nie jest obsługiwany przez tag AMP

Kod SPECIFIED_LAYOUT_INVALID
Format "The specified layout '%1' is not supported by tag '%2'."
Rozwiązanie Określ układ, który jest obsługiwany przez tag.

Ten błąd występuje wówczas, gdy określony układ dla tagu nie jest obsługiwany. Sprawdź wartości atrybutu supported_layout dla tagu w specyfikacji narzędzia do weryfikacji stron AMP.

Atrybut layout określa faktyczne działanie układu. Więcej informacji na temat działania układu zawiera artykuł Kontrolowanie układu oraz specyfikacja systemowa układu AMP HTML.

Atrybut niedozwolony przez określony układ

Kod ATTR_DISALLOWED_BY_SPECIFIED_LAYOUT
Format "The attribute '%1' in tag '%2' is disallowed by implied layout '%3'."
Rozwiązanie Usuń niedozwolony atrybut z tagu albo określ układ, w którym taki atrybut jest dozwolony.

Ten błąd występuje wówczas, gdy określisz układ dla tagu AMP, który zawiera niedozwolony atrybut. Niedozwolone atrybuty typów układów są opisane w specyfikacji systemowej układu AMP HTML.

Nieprawidłowa wartość dla atrybutu wymaganego przez układ

Kod ATTR_VALUE_REQUIRED_BY_LAYOUT
Format "Invalid value '%1' for attribute '%2' in tag '%3' - for layout '%4', set the attribute '%2' to value '%5'."
Rozwiązanie Ustaw określoną wartość atrybutu.

Ten błąd występuje wówczas, gdy wartość atrybutu jest nieprawidłowa dla określonego układu. Aby lepiej zrozumieć, co generuje ten błąd, dowiedz się więcej na temat różnych schematów działania układów.

Załóżmy, że układ ma być typu fixed-height, a parametry heightwidth mają określone wartości liczbowe. Układ typu fixed-height przyjmuje wartość height. Atrybut width nie może występować albo musi zostać ustawiony tak, by przyjmował wartość auto. Narzędzie do weryfikacji generuje błąd ATTR_VALUE_REQUIRED_BY_LAYOUT.

Niespójne jednostki szerokości i wysokości

Kod INCONSISTENT_UNITS_FOR_WIDTH_AND_HEIGHT
Format "Inconsistent units for width and height in tag '%1' - width is specified in '%2' whereas height is specified in '%3'."
Rozwiązanie Użyj spójnych jednostek szerokości i wysokości.

Z wyjątkiem atrybutu layout=fixed wysokość i szerokość musi być wyrażona w tych samych jednostkach. Gdy tak nie jest, występuje ten błąd.

Na przykład użycie tagu <amp-img src="" layout="responsive" width="42px" height="42rem"> spowoduje wygenerowanie poniższego komunikatu o błędzie:

Niespójne jednostki szerokości i wysokości w tagu „amp-img” – szerokość jest podana w „px”, a wysokość – w „rem”.

Błędy związane z użyciem szablonów

Strony AMP nie mogą zawierać składni określającej szablony, chyba że taka składnia jest umieszczona w tagu AMP, który z definicji ma zawierać szablony, na przykład amp-mustache.

Pliki źródłowe mogą zawierać szablony pod warunkiem, że dane wyjściowe wygenerowane z tych plików nie będą zawierać szablonów (zobacz też Korzystanie z narzędzi do wstępnej obróbki kodu CSS).

Atrybut zawiera składnię szablonu

Kod TEMPLATE_IN_ATTR_NAME
Format "Mustache template syntax in attribute name '%1' in tag '%2'."
Rozwiązanie Usuń składnię szablonu otoczoną nawiasami klamrowymi z atrybutu.

Ten błąd występuje za każdym razem, gdy narzędzie do weryfikacji napotka na składnię szablonu otoczoną nawiasami klamrowymi w wartości atrybutu.

Atrybut zawiera składnię szablonu bez kodów zmiany znaczenia

Kod UNESCAPED_TEMPLATE_IN_ATTR_VALUE
Format "The attribute '%1' in tag '%2' is set to '%3', which contains unescaped Mustache template syntax."
Rozwiązanie Użyj kodów zmiany znaczenia składni szablonu otoczonej nawiasami klamrowymi.

Ten błąd występuje za każdym razem, gdy narzędzie do weryfikacji napotka na składnię szablonu otoczoną nawiasami klamrowymi bez kodów zmiany znaczenia w wartości atrybutu.

Atrybut zawiera część szablonu

Kod TEMPLATE_PARTIAL_IN_ATTR_VALUE
Format "The attribute '%1' in tag '%2' is set to '%3', which contains a Mustache template partial."
Rozwiązanie Usuń część szablonu otoczonego nawiasami klamrowymi.

Ten błąd występuje za każdym razem, gdy narzędzie do weryfikacji napotka na część szablonu otoczonego nawiasami klamrowymi w wartości atrybutu.

Błędy związane z nieużywanymi elementami

Nieużywany tag

Kod DEPRECATED_TAG
Format No error message defined as yet (no deprecated tags).
Rozwiązanie Usuń nieużywany tag.

To ostrzeżenie występuje wówczas, gdy dokument AMP zawiera tag AMP, który wcześniej był poprawny. Ten komunikat jest tylko ostrzeżeniem, które nie wpływa na poprawność dokumentów AMP. Aktualnie nie istnieje lista nieużywanych tagów. To ostrzeżenie jest przeznaczone dla elementów, które w przyszłości przestaną być używane.

Nieużywany atrybut

Kod DEPRECATED_ATTR
Format "The attribute '%1' in tag '%2' is deprecated - use '%3' instead."
Rozwiązanie Zgodnie z właściwą praktyką usuń nieużywany atrybut.

To ostrzeżenie wyświetla się wówczas, gdy dokument AMP zawiera atrybut AMP, który wcześniej był poprawny. Ten komunikat jest tylko ostrzeżeniem, które nie wpływa na poprawność dokumentów AMP.

Aby znaleźć nieużywane atrybuty każdego tagu AMP, wyszukaj ciąg deprecationspecyfikacji narzędzia do weryfikacji stron AMP.