Coming to a city near you: The AMP Roadshow.
Come to the AMP Roadshow.

AMP zapewnia użytkownikom wiele doświadczeń na wielu platformach

Odtwórz film

Strony AMP są zbudowane z 3 podstawowych elementów.

AMP HTML

AMP HTML to kod HTML z pewnymi ograniczeniami zapewniającymi niezawodne działanie oraz pewnymi rozszerzeniami, które umożliwiają tworzenie zaawansowanych treści wykraczających poza podstawowy kod HTML.

AMP HTML to w zasadzie HTML rozszerzony o niestandardowe właściwości AMP. Najprostszy plik AMP HTML wygląda następująco:

<!doctype html>
<html >
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <link rel="canonical" href="hello-world.html">
   <meta name="viewport" content="width=device-width,minimum-scale=1,initial-scale=1">
   <style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript>
   <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
 </head>
 <body>Hello World!</body>
</html>

Chociaż większość znaczników na stronie AMP HTML to zwykłe tagi HTML, niektóre tagi HTML zostały zastąpione przez tagi właściwe dla AMP (zobacz też HTML Tags in the AMP spec — Tagi HTML w specyfikacji AMP). Te niestandardowe elementy, nazywane komponentami AMP HTML, ułatwiają efektywną implementację typowych wzorców.

Na przykład znacznik amp-img udostępnia pełną obsługę atrybutu srcset także w przeglądarkach, które go jeszcze nie obsługują. Dowiedz się, jak utworzyć swoją pierwszą stronę AMP HTML.

AMP JS

Biblioteka AMP JS zapewnia szybkie renderowanie stron AMP HTML.

Biblioteka AMP JS implementuje wszystkie najlepsze praktyki dotyczące wydajności AMP, zarządza ładowaniem zasobów oraz udostępnia niestandardowe znaczniki wspomniane powyżej, aby zapewnić jak najszybsze renderowanie strony.

Do najistotniejszych optymalizacji należy to, że wszystkie dane pochodzące z zasobów zewnętrznych są przetwarzane asynchronicznie, dzięki czemu żaden element strony nie może blokować renderowania.

Inne techniki zwiększające wydajność obejmują piaskownice dla wszystkich ramek iframe, wstępne obliczanie układu każdego elementu na stronie przed załadowaniem zasobów i wyłączanie powolnych selektorów CSS.

Aby dowiedzieć się więcej nie tylko o optymalizacjach, ale także o ograniczeniach, przeczytaj specyfikację AMP HTML.

AMP Cache

Strony AMP HTML są opcjonalnie dostarczane z pamięci podręcznej Google AMP Cache.

Pamięć podręczna Google AMP Cache to oparta na serwerach proxy sieć dystrybucji treści, która może dostarczać wszystkie prawidłowe dokumenty AMP. Pobiera ona strony AMP HTML, buforuje je i automatycznie poprawia wydajność tych stron. W przypadku korzystania z pamięci podręcznej Google AMP Cache dokument, wszystkie pliki JS i wszystkie obrazy są ładowane z tego samego źródła, w którym używany jest protokół HTTP 2.0 w celu uzyskania maksymalnej efektywności.

Pamięć podręczna jest wyposażona we wbudowany system sprawdzania poprawności, który potwierdza, że strona będzie działać oraz że nie zależy ona od zasobów zewnętrznych. System sprawdzania poprawności uruchamia szereg asercji, potwierdzając, że znaczniki strony są zgodne ze specyfikacją AMP HTML.

Inna wersja modułu sprawdzania poprawności jest dostarczana w pakiecie z każdą stroną AMP. Ta wersja może rejestrować błędy sprawdzania poprawności bezpośrednio w konsoli przeglądarki podczas renderowanie strony, co pozwala zobaczyć, w jaki sposób złożone zmiany w kodzie negatywnie odbijają się na wydajności i wrażeniach użytkowników.

Dowiedz się więcej o testowaniu swoich stron AMP HTML.

Zobacz, co AMP może zrobić dla Ciebie