ตัดสินใจก่อนเริ่มลงมือ

โซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลได้รับการพัฒนาขึ้นตามความจำเป็นในการใช้ข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล คุณจึงควรทำการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้ก่อนเริ่มลงมือ

  • คุณจะใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลของบุคคลที่สามในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ หรือใช้โซลูชันของคุณเอง
  • คุณจะตรวจสอบพฤติกรรมใดของผู้ใช้ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

ส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการหรือตนเอง

หากคุณมีโซลูชันการวัดการมีส่วนร่วมของตนเอง สิ่งเดียวที่คุณจำเป็นต้องมีในการรวมการวิเคราะห์ AMP กับโซลูชันนั้นคือ URL ซึ่งเป็นที่ที่คุณจะส่งข้อมูลไป คุณยังสามารถส่งข้อมูลไปยัง URL ได้หลายรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งข้อมูลการเข้าชมหน้าเว็บไปยัง URL หนึ่ง และข้อมูลการมีส่วนร่วมในเครือข่ายสังคมไปยังอีก URL หนึ่ง

การวิเคราะห์ AMP ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำการวัดผลเพียงครั้งเดียว แล้วรายงานไปยังที่ต่างๆ หากคุณทำงานร่วมกับผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งราย ให้ตรวจสอบข้อกำหนดในการใช้ amp-analytics เพื่อดูว่ามีการรวมการทำงานของโซลูชันกับ AMP หรือไม่

หากมี เพียงเชื่อมโยงไปที่เอกสารจากข้อกำหนด แล้วเริ่มทำตามคำแนะนำ

หากผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้รวมการทำงานกับ AMP ให้ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอรับการสนับสนุน นอกจากนี้เราขอแนะนำให้คุณรายงานปัญหาในโครงการ AMP เพื่อขอให้เพิ่มผู้ให้บริการ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลใน AMP HTML

ข้อมูลใดบ้างที่คุณจำเป็นต้องใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ในเรื่องใดบ้างที่คุณจะต้องรวบรวมเพื่อให้สามารถวัดการมีส่วนร่วมได้ คุณจะต้องระบุข้อมูลนี้ก่อนจึงจะสามารถกำหนดค่าได้

ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา

  • คุณจะติดตามเฉพาะการเข้าชมหน้าเว็บเพียงอย่างเดียวหรือการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติม (ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ amp-pixel หรือ amp-analytics)
  • ข้อมูลประเภทใดที่คุณจะรวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้ของคุณ เนื้อหาของคุณ อุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ (ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทนค่าตัวแปร)
  • คุณจะระบุผู้ใช้ของคุณอย่างไร (ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุผู้ใช้)