การสร้างองค์ประกอบที่ตอบสนองตามอุปกรณ์ใน AMP นั้นง่ายมาก เพียงแค่วาง layout=responsive ในองค์ประกอบนั้น

สร้างรูปภาพที่ตอบสนองตามอุปกรณ์

ทรัพยากรที่โหลดจากภายนอกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงรูปภาพ ต้องมีขนาดและตำแหน่งตามที่ระบุ เพื่อให้เวลาที่ทรัพยากรโหลดขึ้นมา หน้าจะไม่กระตุกและแสดงใหม่อีกรอบ

สร้างรูปภาพที่ตอบสนองตามอุปกรณ์ โดยระบุความกว้างและความสูง การกำหนดเค้าโครงให้เป็นแบบตอบสนองตามอุปกรณ์ และการบ่งบอกด้วย srcset ว่าจะมีการใช้เนื้อหารูปภาพใดโดยอิงตามหน้าจอขนาดต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

<amp-img
  src="/img/narrow.jpg"
  srcset="/img/wide.jpg 640w,
      /img/narrow.jpg 320w"
  width="1698"
  height="2911"
  layout="responsive"
  alt="an image">
</amp-img>

องค์ประกอบ amp-img นี้จะปรับให้พอดีกับความกว้าง ขององค์ประกอบคอนเทนเนอร์ของตัวเองโดยอัตโนมัติ และความสูงจะปรับไปตามอัตราส่วนจอภาพโดยอัตโนมัติ ซึ่งกำหนดโดยความกว้างและความสูงที่ให้ไว้

โปรดดู AMP ตาม amp-img ของตัวอย่างด้วย

เพิ่มสไตล์ไปยังหน้าเว็บ

เพิ่มสไตล์ทั้งหมดภายในแท็ก <style amp-custom> ในส่วนหัวของเอกสาร ตัวอย่างเช่น

<!doctype html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="canonical" href="hello-world.html">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,minimum-scale=1,initial-scale=1">
  <style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript>
  <style amp-custom>
   /* any custom style goes here. */
   body {
    background-color: white;
   }
   amp-img {
    border: 5px solid black;
   }

   amp-img.grey-placeholder {
    background-color: grey;
   }
  </style>
  <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
 </head>

สำคัญ: แท็ก <style amp-custom> ในหน้าเว็บจะมีได้เพียงแท็กเดียว เพราะไม่สามารถใช้แท็กดังกล่าวได้เกินกว่า 1 ครั้งใน AMP

กำหนดสไตล์คอมโพเนนต์ด้วยคลาสหรือตัวเลือกองค์ประกอบ โดยใช้คุณสมบัติ CSS โดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น

<body>
 <p>Hello, Kitty.</p>
 <amp-img
  class="grey-placeholder"
  src="https://placekitten.com/g/500/300"
  srcset="/img/cat.jpg 640w,
      /img/kitten.jpg 320w"
  width="500"
  height="300"
  layout="responsive">
 </amp-img>
</body>

สำคัญ: ตรวจสอบว่าสไตล์ของคุณใช้ได้ใน AMP เพราะบางสไตล์ใช้ไม่ได้เนื่องจากเหตุผลด้านประสิทธิภาพ (ดู CSS ที่รองรับด้วย)

องค์ประกอบขนาดและตำแหน่ง

AMP แยกเค้าโครงเอกสารออกจากการโหลดทรัพยากร เพื่อให้ AMP โหลดเค้าโครงของหน้าได้โดยไม่ต้องรอให้ดาวน์โหลดทรัพยากรก่อน

ระบุขนาดและตำแหน่งขององค์ประกอบ AMP ที่มองเห็นได้ทั้งหมด โดยระบุแอตทริบิวต์ width และ height แอตทริบิวต์เหล่านี้บ่งบอกถึงอัตราส่วนจอภาพขององค์ประกอบ ซึ่งต่อจากนั้นจะปรับขนาดไปตามคอนเทนเนอร์ได้

ตั้งค่าเค้าโครงให้เป็นแบบตอบสนองตามอุปกรณ์ ซึ่งจะปรับขนาดองค์ประกอบให้พอดีกับความกว้างขององค์ประกอบคอนเทนเนอร์ของตัวเอง และปรับความสูงตามอัตราส่วนจอภาพที่กำหนดโดยแอตทริบิวต์ความกว้างและความสูงโดยอัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครงที่รองรับใน AMP

ตรวจสอบสไตล์และเค้าโครง

ใช้เครื่องมือตรวจสอบ AMP เพื่อทดสอบ ค่า CSS และเค้าโครงของหน้าเว็บ

เครื่องมือตรวจสอบจะยืนยันว่า CSS ของหน้าเว็บมีขนาดไม่เกินขีดจำกัด 50,000 ไบต์ ตรวจหาสไตล์ที่ไม่อนุญาต และตรวจดูว่าเค้าโครงของหน้าเว็บนั้น สามารถใช้ได้และจัดรูปแบบอย่างถูกต้อง โปรดดูรายการข้อผิดพลาดทั้งหมดเกี่ยวกับสไตล์และเค้าโครงด้วย

ต่อไปนี้เป็นต้วอย่างข้อผิดพลาดในคอนโซลที่แสดงหน้าเว็บที่มี CSS ซึ่งมีขนาดเกินขีดจำกัด 50,000 ไบต์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบหน้า AMP ซึ่งรวมถึงวิธีตรวจหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสไตล์และแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น