หากคุณไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ในบทช่วยสอนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างหน้า AMP HTML พื้นฐาน การดำเนินขั้นตอนต่างๆ การตรวจสอบความเข้ากันได้กับ AMP และการเตรียมที่จะเผยแพร่และแจกจ่าย

  1. สร้างหน้า AMP HTML
  2. ใส่รูปภาพ
  3. ปรับเปลี่ยนการนำเสนอและเค้าโครง
  4. ดูตัวอย่างและตรวจสอบ
  5. เตรียมหน้าเว็บของคุณให้ผู้อื่นสามารถค้นหาได้และเพื่อเผยแพร่
  6. ขั้นตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่