มาร์กอัปต่อไปนี้คือจุดเริ่มต้นหรือต้นแบบที่ดี ให้คัดลอกและบันทึกลงในไฟล์ที่มีส่วนขยาย .html

<!doctype html>
<html amp lang="en">
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Hello, AMPs</title>
  <link rel="canonical" href="http://example.ampproject.org/article-metadata.html">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,minimum-scale=1,initial-scale=1">
  <script type="application/ld+json">
   {
    "@context": "http://schema.org",
    "@type": "NewsArticle",
    "headline": "Open-source framework for publishing content",
    "datePublished": "2015-10-07T12:02:41Z",
    "image": [
     "logo.jpg"
    ]
   }
  </script>
  <style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript>
  <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script>
 </head>
 <body>
  <h1>Welcome to the mobile web</h1>
 </body>
</html>

ส่วนเนื้อความในตัวอย่างจะค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่มีการเพิ่มโค้ดหลายอย่างไว้ที่ส่วนหัวของหน้าซึ่งคุณอาจไม่ทันได้สังเกต ลองมาดูมาร์กอัปที่จำเป็นกัน

มาร์กอัปที่จำเป็น

เอกสาร AMP HTML จะต้อง:

 • เริ่มต้นด้วย doctype <!doctype html>
 • มีแท็ก <html ⚡> ระดับบนสุด (สามารถใช้ <html amp> ได้เช่นกัน)
 • มีแท็ก <head> และ <body> (มีหรือไม่ก็ได้ใน HTML)
 • มีแท็ก <link rel="canonical" href="$SOME_URL"> อยู่ภายในส่วนหัวที่นำไปยังเอกสาร AMP HTML เวอร์ชัน HTML ปกติหรือไปยังหน้านั้นเองในกรณีที่ไม่มีเวอร์ชัน HTML
 • มีแท็ก <meta charset="utf-8"> เป็นรายการย่อยแรกของแท็กส่วนหัว
 • มีแท็ก <meta name="viewport" content="width=device-width,minimum-scale=1"> อยู่ในแท็กส่วนหัว โดยแนะนำให้ใส่ initial-scale=1 ไว้ด้วย
 • มีแท็ก <script async src="https://cdn.ampproject.org/v0.js"></script> เป็นอิลิเมนต์สุดท้ายในส่วนหัว (ซึ่งรวมถึงและการโหลดไลบรารี AMP JS)
 • มีรายการต่อไปนี้ในแท็ก <head>: <style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-moz-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;-ms-animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both;animation:-amp-start 8s steps(1,end) 0s 1 normal both}@-webkit-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-moz-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-ms-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@-o-keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}@keyframes -amp-start{from{visibility:hidden}to{visibility:visible}}</style><noscript><style amp-boilerplate>body{-webkit-animation:none;-moz-animation:none;-ms-animation:none;animation:none}</style></noscript>

เมตาดาตาที่จะมีหรือไม่ก็ได้

นอกเหนือจากข้อกำหนดโดยทั่วไป ตัวอย่างของเรายังมีการใช้ข้อกำหนด Schema.org ในส่วนหัว ซึ่งไม่ใช่ข้อกำหนดที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ AMP แต่จำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถเผยแพร่เนื้อหาของคุณไปยังปลายทางที่ระบุ เช่น ในการสาธิตการแสดงข่าวแบบหมุนใน Google Search (ให้ลองใช้บนโทรศัพท์ของคุณ)

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมตาดาตาทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้ในที่ต่างๆ เช่น Twitter ให้ดูตัวอย่างของเรา หากต้องการเรียนรู้เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ AMP ใน Google Search ดูการแสดงเรื่องเด่นด้วย AMP


ข่าวดี! คุณได้ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการสร้าง AMP หน้าแรกแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีเนื้อหาในส่วนเนื้อความไม่มากนัก ในส่วนต่อไป เราจะกล่าวถึงวิธีการเพิ่มรายการพื้นฐาน เช่น รูปภาพ อิลิเมนต์ AMP แบบกำหนดเอง การจัดรูปแบบหน้าเว็บของคุณ และการจัดเค้าโครงแบบอินเทอร์แอคทีฟ